Installatievoorwaarden

  1. Het installeren van de groepenkasten is onderhevig aan de beschikbaarheid van materialen en monteurs.
  2. Wij bieden 2 jaar garantie op de installatie van de groepenkasten, onder de voorwaarden dat er niet aan wordt gesleuteld door andere partijen of door de klant zelf.
  3. De klant dient ervoor te zorgen dat er geen spullen (zoals schoenen, kleding, voedingswaren, etc.) in de meterkast zijn opgeslagen bij start van de installatie.
  4. Het is een gegeven dat de stroom tijdelijk wordt uitgeschakeld tijdens de werkzaamheden aan de groepenkast. Indien er bijzondere netwerkinstallaties aanwezig zijn die afgesloten moeten worden voordat de stroom uitgeschakeld wordt, is dat de verantwoordelijkheid van de klant zelf. Indien het netwerkapparatuur na de installatie niet correct opstart, is dat dus niet onze verantwoordelijkheid.
  5. De klant dient te waarborgen dat alle noodzakelijke vergunningen, toestemmingen of verklaringen voor de installatie op hun plaats zijn.
  6. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade aan eigendommen die tijdens de installatie optreden.
  7. De klant dient ons te waarschuwen voor eventuele aanwezige asbest of andere schadelijke materialen op de locatie.
  8. De klant dient ons te waarschuwen voor eventuele veranderingen in de installatieomgeving (zoals bouwwerkzaamheden, verhuizingen, etc.) voorafgaand aan de installatie.
  9. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de installatie en de nieuwe groepenkast na installatie te inspecteren op fouten of gebreken. Ons bedrijf dient binnen een redelijke termijn op de hoogte te worden gebracht van eventuele fouten of gebreken.
  10. Wij gaan er vanuit dat de huidige staat van de elektrische installatie kloppend en veilig is. Indien dit niet het geval is, kunnen de werkzaamheden geannuleerd worden. Indien er later problemen worden geconstateerd die niet direct te herleiden zijn naar de geïnstalleerde groepenkast, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

En als laatste (maar misschien wel de belangrijkste) voorwaarde:

11. Wij kunnen alleen garantie bieden op vrolijke monteurs tijdens de installatie indien u hen een bak koffie aanbiedt. U bent hiervoor niet verplicht, maar het wordt wel gewaardeerd.